Звіти учасників компанії - max-ls.com
Меню
+38(068)558-1414

Галузі перекладу

Переклад фінансових документів / Звіти учасників компанії

Така юридична форма, як акціонерне товариство передбачає, що його учасники можуть придбати акції компанії, а право власності на акції дає їм низку переваг. Основні документи, що складаються і використовуються в акціонерних товариствах, включають, зокрема, такі: річні звіти учасників, протоколи загальних зборів акціонерів, статути товариств, сертифікати юридичних осіб, свідоцтва про реєстрацію, положення про раду директорів і наглядову раду, а також поправки до цих документів.

Ці документи містять таку важливу інформацію, як повна і скорочена назва АТ, цілі його діяльності, інформацію про його засновників, акціонерів, майно, статутний капітал, цінні папери, дивіденди і відсотки, загальні збори, наглядову раду, раду директорів і їх функції в АТ, комітеті з аудиту, дочірні компанії та філії АТ, облік, звітність і процедури аудиту, а також багато іншого. Такі тексти містять чимало спеціальних термінів – з правової та фінансової сфери, а це вимагає від перекладача наявності спеціальних знань.

Фахівці Max Language Solutions мають додаткову освіту в галузі бухгалтерського обліку, фінансів, права, а не лише у сфері лінгвістики, а також глибокі знання в цій галузі перекладу, отримані з попереднього досвіду. Ми регулярно отримуємо на переклад проекти, що містять такі документи. Наприклад, одним із наших найбільших проектів у цій сфері був переклад Статуту великого акціонерного товариства.

Ми в Max Language Solutions працюємо над кожним текстом в три етапи, де переклад – це тільки перший із них. Другим є редагування, яке здійснює професійний редактор, що перевіряє лексичну, граматичну, синтаксичну, а також стилістичну відповідність перекладу оригінальному тексту, а потім передає цей текст фахівцеві із забезпечення якості, який також перевіряє його за допомогою відповідного програмного забезпечення.

Всі перекладачі в Max Language Solutions є носіями мов. Вони живуть у відповідних країнах і використовують мови, на які перекладають в повсякденному житті, що забезпечує високу якість їхніх перекладів. Ми співпрацюємо з ними безпосередньо, не вдаючись до послуг посередницьких агентств, і таким чином нам вдається утримувати розцінки на перекладацькі послуги на конкурентному рівні.

X

*обов’язкові поля